Hospices de Beaune (1902)

Dit schilderij van de zusters in het Hôtel Dieu de Beaune maakt deel uit van de serie interieurscènes die hij schilderde na zijn bezoek aan de Hospices de Beaune in 1902. Hij beeldde verschillende situaties in het ziekenhuis af, en toen hij deze op de Salon van 1903 tentoonstelde, was Bail op het hoogtepunt van zijn artistieke carrière. Hij had een eremedaille gekregen op de Salon van 1902 en, nog belangrijker, hij had een gouden medaille gekregen op de Wereldtentoonstelling van 1900. Het feit dat deze schilderijen in 1903 in de pers alom werden bejubeld, markeerde de publieke acceptatie van een serie grootschalige composities gewijd aan de werken van de Zusters van Liefde, waaruit verder blijkt hoe Bails schilderijen een groot publiek wisten te bereiken.

In 1902/1903 werd Bail in zijn schilderijen steeds matuurder, omdat hij zijn populaire taferelen van koks en vrouwen die maaltijden bereiden, geïnspireerd door Chardin, had verruild voor de manier waarop de Zusters van Liefde in Beaune hun dagelijkse bezigheden uitvoerden. Of de Zusters van Liefde in Beaune opdracht hebben gegeven voor Bail's schilderijen blijft onzeker; dit werk gaat in ieder geval dieper in op het thema van heiliging. Hier straalt een soort spiritueel licht uit de kleding en de plaatsing van de zusters in de kamer. Het versterkt de spirituele kwaliteiten van het werk. Door dit werk was Bail in staat het belang van deze zusters van liefdadigheid, hun heilige missie op aarde, onder woorden te brengen.

Met dit werk kon Bail niet langer gezien worden als een schilder van alledaagse thema's. Hij gebruikte zijn vermogen om met realistische thema's te werken om een nieuw spiritueel aura te scheppen in zijn composities, die bestemd waren om een groot publiek te bereiken. Tegelijkertijd bleef hij zijn diep geloof in religie gebruiken om composities te maken die het verleden begrepen als een basis om een publiek in de opkomende twintigste eeuw te bereiken.

Dit schilderij werd tentoongesteld in de Franse paviljoenen tijdens de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent.

  • Titel: Les sœurs hospitalières de l’Hôtel Dieu de Beaune
  • Afmetingen: 144 cm (b) X 116 cm (h) 116.
  • Olie op doek
  • Handtekening onder rechts
  • Herdoekt en sommige restauraties
  • Aangeboden in de oorspronkelijke kader
  • Etiket van de wereldtentoonstelling in 1913 te Gent