Clesse Autoportrait

Clesse Louis (1889-1961)

Louis Clesse ontving zijn eerste schilderkunstige opleiding van zijn broer Theo, atelierchef in het decoratiebedrijf van Paul Hermanus te Brussel en zelf amateurschilder. Louis Clesse studeerde later aan de Academie voor Schone Kunsten te Elsene. Hij bleek er een voortreffelijk leerling, die alle prijzen in de wacht sleepte. In 1904 werd hij onderscheiden met de grote regeringsmedaille.

Nadien ging hij werken bij de firma Hermanus en maakte er in opdracht veel kopieën naar schilderijen van oude meesters.

In 1907 nam Clesse voor het eerst deel aan het Driejaarlijks Salon te Brussel met een bosgezicht. Daarna was hij een zeer regelmatige deelnemer aan talloze binnen- en buitenlandse tentoonstellingen van werk van levende meesters.

Het individueel exposeren was in die tijd nog een relatief jong fenomeen, waaraan Clesse ten volle deelnam. Zijn hele leven lang organiseerde Clesse talloze individuele exposities in diverse galerijen.

Hij werkte heel frequent in de omgeving van Oudergem, waar de bossen en de vijvers hem bleven inspireren. Ook de streek rond Beersel en de Zenne-oevers trokken Clesse sterk aan. Vanaf de jaren 30 had hij een verblijf in Oudenburg en hij ging de kuststreek schilderen.

Clesse is vooral bekend als schilder van landschappen en havengezichten.

Clesses stijl is een geslaagde combinatie van realisme en impressionisme, sterk beïnvloed door Emile Claus, Franz Courtens en Isidore Verheyden. Het is een kunst die getuigt van een grote liefde voor het land, met aandacht voor licht, kleur, sfeer en compositie.

Bron: Wikipedia