Diaz de la Pena

Diaz de la Pena Narcisse-Virgile (1807 - 1876)

Narcisse Diaz de la Peña was een Franse landschap- en figuurschilder en een van de grondleggers van de avant-gardistische school van Barbizon.  Hij werd in 1807 in Bordeaux geboren uit Spaanse ouders; op 10-jarige leeftijd werd hij wees, berooid achtergelaten en onder de hoede gesteld van een priester in Bellevue bij Parijs. De jonge Narcisse, die door een ongeluk een van zijn benen verloor aan bloedvergiftiging, werd beroemd met zijn "houten stomp" en ging op 15-jarige leeftijd in de leer bij de ateliers van Sevres -- waar hij porselein schilderde.  Het harde werk eiste al snel zijn tol bij Diaz en hij begon zijn eigen composities te schilderen, meestal van rijke, oosterse onderwerpen.

Zoals in die periode gebruikelijk was, leerde Narcisse schilderen door de meesters in het Louvre te bestuderen, waar hij zich aangetrokken voelde tot de werken van de coloristen.  Vroege inspiratie kwam vooral van Correggio, wiens Antiope hij herhaalde en interpreteerde in zijn eigen Nymphe Endormie (in het Louvre), en in de twee schetsen in de Wallace Collection, Venus désarmant l'Amour en L'Education de l'Amour. Hij werd ook beïnvloed door Prud'hon wiens Venus en Adonis een werk van Narcisse met dezelfde titel inspireerde (nu in het Louvre). In zijn schilderijen, bestemd voor een bepaalde kaste van het Tweede Keizerrijk, ontleende Narcisse ook aan de 18de-eeuwse schilders, o.a. aan Watteau.

Onder zijn tijdgenoten onderging Narcisse twee grote invloeden: Eugène Delacroix met zijn oriëntalistische nimfen, Turken en Bohemiens, en Théodore Rousseau, met wie hij in 1836 in Barbizon bevriend raakte en die hem een voorliefde voor de Hollandse meesters bijbracht.

Narcisse exposeerde voor het eerst in de Salon tussen 1831 en 1837. Van 1837 tot 1844 was hij een belangrijk en invloedrijk lid van de Barbizon-school.  In de daaropvolgende jaren kreeg hij drie gouden medailles voor schilderkunst in de Salon en in 1851 werd hij benoemd tot Ridder van het Legioen van Eer.  Met de Salon van 1848 werd de School van Barbizon een duidelijke, erkende stroming, die de Franse landschapsschilderkunst domineerde tot het einde van de jaren 1860.

Vóór de negentiende eeuw tekenden kunstenaars, maar schilderden zelden en plein air. Tegen het midden van de eeuw werd het schilderen van kleine studies in de open lucht gemeengoed bij Corot en de Barbizon-school.  In Barbizon hadden Rousseau, Diaz en hun vrienden samen met Corot en Daubigny de natuur herontdekt.  Hoewel de individuele methoden en concepten van de schilders van Barbizon aanzienlijk verschilden, hadden zij een volledige toewijding aan de natuur en een verlangen om trouw te zijn aan hun waarnemingen gemeen. Diaz specialiseerde zich in sombere bosinterieurs waarin lichtvlekken of luchtstrepen die door de takken heen schenen voor dramatische contrasten zorgden. Hij was een fanatiek tegenstander van zowel de lijn als de gladde academische techniek, maar hield van de kleur en de ruwe textuur van zwaar opgebrachte verf.

Kunsthistorici hebben geprobeerd Narcisse te beperken tot één school - Barbizon - maar Narcisse was een vrije geest en volgde zijn eigen instincten.

In 1851 bouwde Diaz zijn eigen atelier in Parijs, en daar werd hij gedurende enkele jaren gezellig en onderhoudend.  Tegen de jaren 1870 werden zijn werken modieus en stegen zij van jaar tot jaar in waarde.

Diaz trouwde en kreeg twee zonen, Emile, die enig artistiek talent toonde, en Eugene, die musicus werd.  Hij leefde in voorspoed en eer en overleed in Menton in 1876.

Diaz de la Peña's schilderijen zijn te zien in het Louvre, het Reims Museum, en The Metropolitan Museum of Art in New York, het Museum of Fine Arts, Boston, in het Cincinnati Art Museum, en in Londen (de National Gallery, het Victoria and Albert Museum, en de Wallace Collection), en in Den Haag (het Mesdag Museum).