leon herbo bis

Léon Herbo (1850 - 1907)

Léon Herbo werd geboren in België en zijn raadselachtige oeuvre zou in de loop van zijn carrière portretten, historiestukken, genretaferelen en oriëntalistische thema's gaan omvatten. Herbo werd in zijn tijd misschien wel het meest bewonderd als portretschilder.

Hij werd geboren in Templeuve (Frankrijk) op 7 oktober 1850.  Als leerling van Legendre en Stallaert aan de Academies van Doornik en Brussel, beheerste Herbo de kunst van het fijne detail.  Hij zette zijn studies voort in Frankrijk, Duitsland en Italië alvorens zich opnieuw in Brussel te vestigen.  Zijn eerste tentoonstelling was in 1875, en hij nam deel aan tentoonstellingen in heel Europa.  Hij was een productief kunstenaar en er wordt aangenomen dat hij tijdens zijn leven meer dan 1200 schilderijen heeft gemaakt.

In 1876 stichtten Herbo, Julien Dillens en Emile Namur L'Essor, de Belgische realistische school. L'Essor wilde in opstand komen tegen de burgerlijke en conservatieve ideologie van het academisch establishment in België. Het motto van de groep was 'Eigen Kunst, Eigen Leven', en ze combineerden kunsttentoonstellingen met lezingen en muziekuitvoeringen.  De leden van de groep hielden zich bezig met realisme, maar elk van hen vond zijn eigen stijl en benadrukte zijn eigen persoonlijkheid.  De Brusselse groep organiseerde jaarlijkse tentoonstellingen van 1876 tot 1881, en later ook tentoonstellingen voor haar leden in Oostende, Antwerpen en Londen.  In 1891, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de groep, openden de "Essorianen" in het Brusselse Museum een historische retrospectieve tentoonstelling van het werk van hun stichtende leden; daaronder bevond zich een aantal werken van Herbo.

Omdat ze geen verenigende ideologie hadden waarmee ze de realisten en avant-garde schilders konden verenigen die zich wilden losmaken van de Academies, verloor de groep uiteindelijk leden aan het nieuw opgerichte genootschap Les XX in 1883, dat één van de belangrijkste artistieke genootschappen in de Belgische kunst zou worden, nadat L'Essor's Salon De oestereetster van Ensor had afgewezen omwille van de impressionistische stijl.

In 1889 kreeg Herbo een Eervolle Vermelding op de Wereldtentoonstelling in Parijs en werd hij benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij bleef in Brussel werken en begon les te geven aan de Academie, waar hij weldra directeur zou worden.

De meeste van zijn schilderijen bevinden zich in privécollecties. Sommige hangen in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, het Museum voor Schilder- en Beeldhouwkunst in Kortrijk en het Museum voor Schone Kunsten in Doornik.