Verkoopsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van aankoop, door de koper gekend. De koper dient zich persoonlijk te vergewissen van eventuele gebreken, hetzij in realiteit, hetzij op basis van foto’s en beschrijvingen. Klachten dienen ons te bereiken vóór de eventuele verzending. Vanaf de verzending neemt de galerie geen verantwoordelijkheid in het geval van schade. De goederen blijven eigendom van Chastelain & Butes tot de volledige betaling gebeurd is. Bij eventuele achterstallige betalingen of geschillen zal een nalatigheidsintrest gelijk aan de rentevergoeding van het kaskrediet gevraagd worden. Alle bankkosten worden betaald door de klant. Bij eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

Product added to wishlist